Trasy dydaktyczno-przyrodnicze

Scenariusze zwiedzania pieszych tras

W ramach dostępności projektu przewiduje się rożne możliwości zwiedzania terenu (tras wraz z enklawami przyrodniczymi) i korzystania z oferty obiektu.

W ramach tras przyrodniczych w projekcie przewiduje się stworzenie siedmiu enklaw tematycznych, prezentujących zagadnienia przyrodnicze, stanowiące elementy do zwiedzania na trasie. Stanowiska te będą zagospodarowane przyrodniczo oraz zaopatrzone w tablice edukacyjne i małą infrastrukturę.

Trasę będzie można zwiedzać indywidualnie lub w sposób zorganizowany (grupą) z przedstawicielem CEE ARKA lub partnerów projektu jako przewodnikami.

Przewidywany czas zwiedzania całej ścieżki przyrodniczej to około 45 minut dla osób indywidualnych i około 60 minut dla grupy zorganizowanej.

W przypadku odbiorców indywidualnych dopuszczalna jest dowolność kolejności zwiedzania, w przypadku grup zorganizowanych, zwiedzanie organizowane będzie zgodnie z planem i wytycznymi, tematycznie, po kolei odwiedzając wszystkie enklawy.

Czas zwiedzania może się różnić w zależności od rodzaju, kondycji i wieku zwiedzających, dlatego w przypadku poszczególnych grup, może zostać wydłużony o około 30 minut.

1

Rośliny

2

Drzewa, krzewy i inne

3

Zwierzęta

4

Ptaki

5

Pszczoły i ich ekosystem

6

Płazy, gady i ekosystem

Esc lub