Oferta Centrum Edukacji Ekologicznej „ARKA”

Scenariusze zwiedzania pieszych tras

Oferta Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA w Żywcu skierowana jest do wszystkich odbiorców, ma charakter otwarty dla każdej grupy społecznej, zarówno mieszkańców powiatu żywieckiego, jak i turystów.

Idea CEE ARKA zakłada działalność eko-edukacyjną w okresie trwania projektu oraz w trakcie trwałości projektu (po jego zakończeniu). W ramach działań przewiduje się następujące komponenty tematyczne:

 • Zioła i rośliny miodne oraz pszczelarstwo.
 • Uprawa ekologiczna rodzimych gatunków jadalnych.
 • Bioróżnorodność i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Realizowane zajęcia będą mieć charakter połączenia działań wykładowych / szkoleniowych z działaniami praktycznymi wykorzystującymi powstałą infrastrukturę, ścieżki i enklawy przyrodnicze. Poniżej przedstawiamy stałą ofertę edukacyjną Centrum Edukacji Przyrodniczej „ARKA”.

1

Scenariusz 1: Zioła i rośliny miodne oraz pszczelarstwo

Cel główny zajęć:

ukształtowanie w świadomości uczestników roli pszczół, ziół i roślin miodnych w przyrodzie.

Metody działania:
 • Rozmowa z pokazem w terenie;
 • Zabawa edukacyjna;
 • Zajęcia praktyczno-techniczne;
 • Sesja pytań i odpowiedzi.
Czas zajęć:

60 minut.

Jednorazowa liczba uczestników:

ok 15 osób.

Grupy szkolne / grupy osób dorosłych / zorganizowane/ wycieczkowe dodatkowo z obecnymi opiekunami z placówki zamawiającej zajęcia z uprawnieniami pedagogicznymi.

Partner zaangażowany w realizację:

Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności Rychwałd.

2

Scenariusz 2: Uprawa ekologiczna rodzimych gatunków jadalnych

Cel główny zajęć:

ukształtowanie w świadomości uczestników roli różnorodności biologicznej, rodzimych gatunków jadalnych roślin, warzyw, ziół i owoców. Zapoznanie uczestników ze sposobami uprawy ekologicznej i odbudowy bio-stanowisk.

Metody działania:
 • Rozmowa z pokazem w terenie;
 • Zabawa edukacyjna;
 • Zajęcia praktyczno-techniczne;
 • Sesja pytań i odpowiedzi.
Czas zajęć:

maksymalnie 60 minut.

Jednorazowa liczba uczestników:

do 20 osób.

Grupy szkolne / grupy dorosłych / zorganizowane/ wycieczkowe dodatkowo z obecnymi opiekunami z uprawnieniami pedagogicznymi z placówki zamawiającej zajęcia.

Partner zaangażowany w realizację:
3

Scenariusz 3: Bioróżnorodność i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Cel główny zajęć:

ukształtowanie w świadomości uczestników konieczności popularyzacji idei bioróżnorodności i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Metody działania:
 • Rozmowa z pokazem w terenie;
 • Zabawa edukacyjna;
 • Zajęcia praktyczno-techniczne;
 • Sesja pytań i odpowiedzi.
Czas zajęć:

maksymalnie 60 minut.

Jednorazowa liczba uczestników:

do 20 osób.

Grupy szkolne / grupy dorosłych / zorganizowane/ wycieczkowe dodatkowo z obecnymi opiekunami z uprawnieniami pedagogicznymi z placówki zamawiającej zajęcia.

Partner zaangażowany w realizację:
Esc lub