Blog

  2 października 2020   Aktualności

Konferencja ,,Ścieżki rowerowe”

Ścieżki rowerowe w powiecie Żywieckim.

 

W dniu 30.09.2020 r. odbyło się  spotkanie włodarzy i przedstawicieli Gmin i Powiatu Żywieckiego. Zebranie miało na celu omówienie planowania przebiegu tras rowerowych
w ramach zintegrowanego subregionalnego projektu. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka, którego dyrektorem jest Pan Paweł Niklewicz.
Na konferencji podjęto dyskusję  ws. przewidzianej w ramach założeń subregionalnej sieci rowerowej:

  • trasy wokół Jeziora Żywieckiego;
  • trasy o znaczeniu międzynarodowym w przebiegu północ – południe;
  • innych potencjalnych tras rowerowych w sieci subregionalnej na Żywiecczyźnie uwzględniających plany i interesy samorządów.

Podczas spotkania przedstawiono propozycje, co do przebiegu tras, stan zaangażowania oraz ustalono harmonogram kolejnych działań w kontekście potencjalnych możliwości finansowania inwestycji ze środków m.in.:

  • polityki spójności 2021-2027;
  • Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF).

Dodatkowo zaprezentowano nowo powstałe Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA, przedstawiono główne założenia, cele oraz efekty przyrodnicze. Podczas spotkania omówiono również krótką historię przebudowy budynku „Pod Głową Konia”.

Aktualności i wydarzenia

25 lutego 2023

I Konferencja ZSAiO Moszczanica „Tradycja i naturalna bioróżnorodność w pszczelarstwie-lokalne bezpieczeństwo żywnościowe.

Dużo się działo dziś w naszym centrum. Ciekawe wykłady, kiermasz żywności, a to wszystko w temacie pszczelarstwa. Dziękujemy Wszystkim, dzięki którym dzisiejszy dzień przyniósł tyle dobrego. Dziękujemy: *Staroście – Panu Andrzejowi Kalacie, * Wicestaroście – Panu Stanisławowi Kucharczykowi, * Dyrekcji...

18 listopada 2022

Kl. 5 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu w naszym centrum?

...

16 listopada 2022

Niepubliczne Przedszkole w Ogrodzie z Żywca w CEE ARKA

...

13 listopada 2022

Miło spędzony czas z dzieciakami z Przedszkola nr 1 z Żywca.

...

Esc lub